Formulier voor Herroeping – Prestige Nails

Waarschijnlijk bevalt uw aankoop niet , om welke reden dan ook. Wij vinden dit erg vervelend. U kunt uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangstdatum aan ons retourneren. Hieronder vindt u instructies hoe u dit gemakkelijk kunt doen.

Dit formulier hoeft u enkel in te vullen en terug te zenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Belangrijk om te weten: • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. • Het herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt. • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Prestige Nails, per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. • Voor herroeping kunt u gebruik maken van het formulier op de volgende pagina. • Om het herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u onverwijld alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan exclusief leveringskosten, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot de goederen in ons bezit zijn, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, ongeacht welk tijdstip eerst valt.

Terugsturen van uw aankoop: U dient de goederen onverwijld, (doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld), aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen retour stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het retour zenden van de goederen komen voor uw rekening. U dient de goederen in de originele, ongeopende verpakking retour te zenden.

In onderstaande link vindt u het herroepingsformulier, u kunt deze invullen en sturen naar: info@prestigenails.eu Onderwerp: afdeling retouren Na ontvangst van uw verzoek zullen we de zaak zo snel mogelijk verwerken en ontvangt u van ons het autorisatienummer waarmee u de producten retour kan zenden. 

Klik hier voor het formulier voor Herroeping